พัฒนาการของความรัก ความสามัคคีกันในสังคม มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

09 พ.ย. 2561

ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผย พัฒนาการของความรัก ความสามัคคีกันในสังคม มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยว่า พัฒนาการของความรัก ความสามัคคีกันในสังคม มีความคืบหน้ามาตามลำดับ จากความร่วมมือกันอย่างเข้าใจของทุกฝ่ายต่อเนื่องกันมา ซึ่งปัจจัยเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญให้อารมณ์ทางสังคมสงบลง ทุกฝ่ายได้เปิดกว้างและใช้โอกาสที่ผ่านมา ทบทวน ปรับเปลี่ยน เรียนรู้และทำความเข้าใจกันมากขึ้น ต่างเห็นถึงความตั้งใจและปรารถนาดีกันทุกฝ่ายต่อประเทศชาติที่ผ่านมา
หลังจาก การนำ “ น้องเกี่ยวก้อย ” มาสคอตปรองดอง เดินหน้าลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ “ สัญญาประชาคม” กับประชาชนในหลายชุมชนของ กทม.ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นชัด ถึงการตอบรับและความปรารถนาดีต่อกันและกันของคนไทย ที่มีพื้นฐานจิตใจดีงามและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม
ทั้งนี้ “น้องเกี่ยวก้อย ” จะทำหน้าที่พบปะ สร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อเนื่องกันไป โดยในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 61 นี้ น้องเกี่ยวก้อย จะลงพื้นที่ชุมชนเขตจตุจักร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจะใช้โอกาสนี้ เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ “ ข้ามทางม้าลายและหยุดรถให้คนข้าม ” การปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น ร่วมกันหยุดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรทัย เกิดโชติ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย