รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุ แนวทางแก้ปัญหา การชี้แจงบัญชีทรัพย์สินของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจต้องขยายเวลาออกไป แต่เชื่อทันวันที่ 2 ธันวาคม ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้

09 พ.ย. 2561

รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุ แนวทางแก้ปัญหา การชี้แจงบัญชีทรัพย์สินของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจต้องขยายเวลาออกไป แต่เชื่อทันวันที่ 2 ธันวาคม ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวภายหลังเข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เตรียมยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่พอใจประกาศ ป.ป.ช.ที่ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. รวมทั้งมีข้อกังวลประกาศดังกล่าวที่ส่งผลไปถึงนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หรือ มมร.ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่ง
นายนิวัติไชย กล่าวว่า ได้ฟังข้อเสนอของนายวิษณุ ซึ่งมีหลายแนวทาง แต่แนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ คือ การขยายเวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยออกไป แต่จะเป็นเวลา 6 เดือน ตามที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสนอหรือไม่ เรื่องนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะนำไปหารือเพื่อสรุปหาทางออกอีกครั้ง และคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ 2 ธันวาคม อย่างแน่นอน
นายนิวัติไชย ย้ำว่า ป.ป.ช. เปิดรับฟังทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายมาโดยตลอด ระหว่างนี้ขอให้รออย่าด่วนสรุป เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย