รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เน้นย้ำเดินหน้าป้องกันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พร้อมร่วมมือทหารปฎิบัติภารกิจ

09 พ.ย. 2561

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เน้นย้ำเดินหน้าป้องกันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พร้อมร่วมมือทหารปฎิบัติภารกิจ

พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดน โดย พลตำรวจตรี สมพงษ์ กล่าวถึงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันว่า ได้ยึดถือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก ตลอดจนการปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ และกวดขันจับกุมขบวนการค้าสินค้าหนีภาษีในพื้นที่ภาคใต้ โดยจะสนธิกำลังร่วมกับทหารในการปฎิบัติภารกิจ
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่และการศึกษา โดยมีโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในความดูแล 217 โรงเรียน แต่ยังขาดแคลนสิ่งจำเป็น ซึ่งในส่วนนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับปากจะร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแก่เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลอย่างเต็มที่ด้วย
ขณะที่การดูแลกำลังพลนั้น รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยืนยัน ให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจ เนื่องจากมองว่า เป็นพลังสำคัญที่ไม่มีตัวตน แต่จะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุฑามาส รักษาพันธุ์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย