กกต.ยะลา ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมเลือก สว. เน้น สุจริต เคร่งครัดระเบียบ

09 พ.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมเลือกสมาชิกวุฒิสภา เน้น สุจริต เคร่งครัดระเบียบ
วันนี้ (9 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมปกครอง ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา (กกต.ยะลา) ได้เชิญตัวแทนบุคลากรฝ่ายปกครองใน 8 อำเภอของจังหวัดยะลา อำเภอละ 3 คน เข้าร่วมประชุม ซักซ้อม ทำความเข้าใจ แนวทางปฎิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร สถานที่ และกระบวนการขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินการ การเลือกตั้ง สว. ของจังหวัดยะลา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ กกต. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โดยนายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา ได้เน้นย้ำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฎิบัติตามขั้นตอนระเบียบ ปฎิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการ เลือกตั้ง สว. ที่จะเกิดขึ้น เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำในด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดยะลา ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สว. อีกด้วย
ทั้งนี้ ในการเลือก สว. ตามแผน กำหนดจะดำเนินการเปิดรับสมัคร ในวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 และจะมีการเลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ส่วนระดับประเทศเลือก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา