รองนายกรัฐมนตรี ระบุ ขยายเกษียณอายุราชการไป 63 ปี ไม่น่าทันรัฐบาลนี้

24 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

รองนายกรัฐมนตรี ระบุ ขยายเกษียณอายุราชการไป 63 ปี ไม่น่าทันรัฐบาลนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปีออกไปเป็น 63 ปี ว่า ยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเชื่อว่าจะไม่ทันรัฐบาลนี้ เพราะจะต้องแก้ไขกฎหมายหลายฉบับและมีหลายวิธีคิด เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงอาจจะพิจารณาไปอีกว่าอาจจะไม่ใช่ขยายการเกษียณอายุราชการไปถึงอายุ 63 ปี อาจจะเป็นตัวเลขอื่น
ขณะเดียวกันกำลังพิจารณาดูว่าจะใช้การเกษียณอายุราชการในแบบของศาล หรือตุลาการหรือไม่ โดยในตำแหน่งบริหารนั้น อาจมีข้อเสนอให้สามารถนั่งตำแหน่งบริหารต่อไปได้ หรือให้ไปนั่งในตำแหน่งอื่นแทน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย