รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย คำสั่ง คสช.ไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน แต่กกต.ต้องวินิจฉัย ว่าเข้าข่ายหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่

12T10:41:15.560Z ต.ค. 2561

องนายกรัฐมนตรี เปิดเผย คำสั่ง คสช.ไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน แต่กกต.ต้องวินิจฉัย ว่าเข้าข่ายหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ พร้อมระบุยังไม่กำหนดวันนายกรัฐมนตรีหารือพรรคการเมือง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการระดมทุนของพรรคอนาคตใหม่ว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบว่าจะขัดต่อคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.หรือไม่ แต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ที่จะพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นก่อน
ทั้งนี้ในส่วนของคำสั่ง คสช. ก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขห้ามให้มีการเรี่ยไรหรือรับบริจาค ประกอบกับในคำสั่งคลายล็อกพรรคการเมืองก็สามารถเก็บค่าสมาชิกและค่าบำรุงพรรคได้ แต่หากเป็นส่วนอื่นๆ ที่ในคำสั่ง คสช.ไม่ได้ระบุไว้ กกต.ก็จะต้องไปพิจารณาว่าการรับบริจาคเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งหากไม่ใช่การหาเสียงเลือกตั้งก็เป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตามหาก กกต.ไม่มั่นใจในการวินิจฉัยก็สามารถสอบถามมายัง คสช.ได้
นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า ยังไม่ได้กำหนดวันในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนักการเมือง ซึ่งต้องรอให้ คสช.เป็นผู้พิจารณากำหนดวัน ซึ่งช่วงนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศและภารกิจอื่นๆ อีก ดังนั้นอาจมีการหารือกำหนดวันกันอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นเดือนหน้า

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย