ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200,000 ผืน ตามโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 19

12T15:02:38.190Z ต.ค. 2561

ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200,000 ผืน ตามโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 19

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานรับมอบผ้าห่ม ในพิธีส่งมอบผ้าห่มตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 19 โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายส่งมอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงสำรวจพื้นที่สำหรับการแจกผ้าห่มในจังหวัดต่างๆ โดยจะดำเนินการมอบผ้าห่มให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา และจังหวัดน่าน รวม 200,000 ผืน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 19 ด้วยการมอบ "ผ้าห่มผืนเขียว" ปีละสองแสนผืน ซึ่งนับถึงปัจจุบันกว่า 3.8 ล้านผืนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย