หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกำลังพล สนองยุทธศาสตร์คนดี แก้ไขปัญหาชายแดนใต้

12T16:32:06.607Z ต.ค. 2561

หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกำลังพล สนองยุทธศาสตร์คนดี แก้ไขปัญหาชายแดนใต้
วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันโท อุดม พุฒนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 ได้นำกำลังพลของหน่วย จำนวน 49 นาย ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามนโยบายของพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ในไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งค้าและเสพ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 และทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงได้เร่งตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกำลังพล เพื่อคัดคนดีมาทำงาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการตรวจ ทางหน่วยได้ใช้ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ GPO Meth Cassette และมีนายแพทย์ประจำหน่วยเป็นผู้ควบคุม มีขั้นตอนการตรวจที่ละเอียด โดยผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด พบว่ากำลังพล จำนวน 49 นาย ที่เข้ารับการตรวจ ไม่พบผู้ใดมีสารเสพติดในร่างกาย
ทั้งนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 จะทยอยดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกำลังพลให้ครบทุกนาย และจะมีการตรวจอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีคนที่มีสารเสพติดในร่างกาย หน่วยจะดำเนินการตามบทลงโทษ คือ นำเข้าสู่โครงการ "ชป. ชุดแดง" ทำการฟื้นฟูวินัย จำนวน 1 เดือน พร้อมกับทำ MOU ร่วมกันระหว่างเจ้าตัว (ผู้เสพยา) ญาติ และหน่วย ว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และหากมีการกระทำผิดเป็นครั้งที่สอง จะดำเนินการส่งกลับหน่วยปกติ และพิจารณางดบำเหน็จต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา