รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าไปสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชน

10T10:12:02.623Z ต.ค. 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าไปสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนในช่วง 3 เดือน ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านที่ กกต ร้องขอให้การสนับสนุน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าไปสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนในช่วง 3 เดือน
โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านตามที่ กกต ร้องขอให้การสนับสนุน หรือหารือมา สำหรับการดูแลความเรียบร้อยในภาพรวม หลังจากที่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง เริ่มลงพื้นที่บ้างแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย