รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรม ถึงมือนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน

16T16:42:36.447Z ก.ย. 2561

วันนี้ (16 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือของประชาชน ในโอกาสที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ VCS ซึ่งมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 8 จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย ชัยภูมิ ลพบุรี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ขอนแก่น หนองบัวลำภู และอุดรธานี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกว่า 40 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม
นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บูรณาการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เปิดจุดรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้บริหารกว่า 40 หน่วยงาน เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี ร่วมกันรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น.
ทั้งนี้ หากประชาชนมีเรื่องเดือดร้อน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดินทำกิน หรือปัญหาหนี้สิน เป็นต้น และต้องการเสนอต่อนายกรัฐมนตรี สามารถเดินทางมายังจุดรับเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมได้ โดยยืนยันทุกเรื่องทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวม และรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ส่วนศูนย์ดำรงธรรม ก็จะรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อคอยติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.กาฬสินธุ์