นายกรัฐมนตรี ระบุ ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับผลกระทบมาก ขณะที่มีเงินสำรองระหว่างประเทศประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

14T20:42:14.337Z ก.ย. 2561

นายกรัฐมนตรี ระบุ ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับผลกระทบมาก ขณะที่มีเงินสำรองระหว่างประเทศประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากค่าเงินที่อ่อนลงไม่มากและราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ปรับตัวลงมาก ทำให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ โดยเป็นผลมากจากไทยได้รับบทเรียนจากปี 2540 ที่ทุกภาคส่วนต้องอยู่บนความพอเพียง ขณะที่ในด้านต่างประเทศ ไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง ล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เงินสำรองระหว่างประเทศมีประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นับว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของไทยและหนี้ต่างประเทศของไทย

อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายภาครัฐ อย่างระมัดระวังมีวินัยทางการเงิน-การคลัง ทำให้หนี้สาธารณะของประเทศอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ และที่ผ่านมาหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าการลงทุนใหม่และเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนนชัย กุลสิงห์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย