จังหวัดภูเก็ต พบพืชกระท่อมยังคงมีการระบาดในพื้นที่

14 ก.ย. 2561

จังหวัดภูเก็ต พบพืชกระท่อมยังคงมีการระบาดในพื้นที่
วันนี้ (14 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปํญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (โต๊ะข่าวยาเสพติด) ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายสนิท ศรีวิหค กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ต เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ พบว่ายังไม่รุนแรงมากนัก ซึ่งยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด ได้แก่ พืชกระท่อม รองลงมา คือ ยาบ้า ซึ่งมีการแพร่ระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไอซ์ ส่วนกัญชาก็ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ข้างในกลุ่มวัยรุ่นและนักเที่ยว
สำหรับการลำเลียงพบว่ายังมีการลักลอบลำเลียงกับรถบรรทุก รถโดยสาร รถส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีการลำเลียงการขนส่งไปรษณีย์รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบหาข่าวเพื่อดำเนินการปราบปรามต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต