สตม. สานความร่วมมือ 4 ประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ

14T16:05:08.790Z ก.ย. 2561

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประสานความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานด่านชายแดน 4 ประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง หยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ และร่วมสร้างภูมิภาคนี้ให้มั่นคงปลอดภัย มีความเข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
วันนี้ (14 ก.ย. 61) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลตำรวจโทสุทธิพงษ์ วงปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มอบหมายให้ พลตำรวจตรีภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดการประชุม GMS Border Liaison Office Cooperation Anti Transnational Organized Crime (GMS-BLOCATOC) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลตำรวจตรีกิตติกร บุญสม ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 4,พลตำรวจตรีบัณฑิต ตุงคะเศรณี ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 5,Pol.Lt.Col.BOUNPHENG BOUALAVANH ผู้แทนจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,Pol.Col.JIANG BING ผู้แทนจากประเทศจีน,Major General YOU SAROM ผู้แทนจากประเทศกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านชายแดนจากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน และผู้สังเกตการณ์จากประเทศกัมพูชา ร่วมประชุมรวม 70 คน โดยในการประชุมก็จะมีล่ามของทั้ง 3 ประเทศค่อยแปลภาษาผ่านเครื่องรับฟัง
พลตำรวจตรีภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงของชาติและยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เน้นการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และจัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กำหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ
โดยภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญต่ออนุภาคลุ่มน้ำโขง พื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสนตารางกิโลเมตร หรือประมาณพื้นที่ของยุโรปตะวันตก มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ล้านคน มีเส้นทางการเชื่อมต่อทางคมนาคมขนส่ง ทั้งเส้นทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ และทางน้ำ มีการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตรและการบริการอย่างต่อเนื่อง คือ เรื่องการค้ามนุษย์ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการค้ายาเสพติด ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญยกเป็นนโยบายระดับชาติ
รอง ผบช.สตม. กล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้เน้นยกระดับของระบบในการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างเศรษฐกิจในส่วนอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงส่วนของ 3 ประเทศ คือ ไทย จีน และลาว ซึ่งในส่วนของอนาคตก็จะมีประเทศกัมพูชาร่วมด้วย โดยเป็นการอำนวยการเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนแต่ละประเทศในการเดินทางข้ามผ่านมาของแต่ละประเทศ ซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบด้านความมั่นคง และกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ หลังจากประชุมครั้งนี้ก็อาจจะเป็นก้าวต่อไป และก้าวสำคัญ เพื่อยกระดับของการตรวจคนเข้าเมือง
“ซึ่งในเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก คือ เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ โดยปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกมีความเจริญขึ้นไปอย่างต่อเนื่องก็จะมีการหลั่งไหลของประชาชนข้ามประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก และก็อาจจะมีในเรื่องของอาชญากรรมแอบแฝงเข้ามาด้วย เพราะเราจะต้องคิดทำอย่างไรให้สมดุลกับการอำนวยความสะดวกของประชาชนที่เดินทางของแต่ละประเทศ เพราะเราจะต้องมีการป้องกันอาชญากรรมที่จะต้องมีการแอบแฝงร่วมกับประชาชนจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาจากแต่ละประเทศด้วย”
ในขณะที่ผู้แทนจากจีน ลาว กัมพูชา ต่างมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และทุกประเทศมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะรักษาชายแดนของแต่ละประเทศ และไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย และไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรม เช่น การลักลอบเข้าเมือง การค้นอาวุธสงคราม หรือแม้แต่ยาเสพติดที่จะข้ามมา ซึ่งก็คิดว่าเป็นการยกระดับที่ดีในแต่ละประเทศที่ให้ความร่วมมือกันที่จะรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางเข้าออกประเทศ ซึ่งก็นำไปสู่การพัฒนาของแต่ละประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี