จ.สกลนคร ชุดพญาเสือร่วม จนท. ทวงคืนผืนป่าบนอุทยานแห่งชาติภูพาน

14T14:02:54.103Z ก.ย. 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) พ.อ.ธเนตร จุลโนนยาง รอง ผบ.มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร นายวิมล อึ้งพรมบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน พร้อมด้วยกลุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ อ.กุดบาก เข้าร่วมประชุม ทำความเข้าใจและชี้แจงภารกิจการขอคืนพื้นที่และทวงคืนผืนป่า ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูพาน ตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/25571 ทั้งนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 กรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการขอคืนพื้นที่บุกรุกป่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะป่าต้นน้ำบนเทือกเขาภูพาน และมีการดำเนินคดีกับนายทุนผู้บุกรุกหลายราย และยังคงพบว่ามีบางส่วน โดยเฉพาะชาวบ้านยังขาดความเข้าใจ แล้วเข้าไปบุกรุกแผ้วถางทำกิน จึงต้องดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจว่าการบุกรุกที่สาธารณะหรือที่หวงห้ามผิดกฎหมาย ไม่สามารถซื้อขายหรือครอบครองได้ และไม่หลงเชื่อนายทุนที่หลอกลวงชาวบ้านขายที่ดินสาธารณะในเขตอุทยานเข้าไปทำกิน โดยในช่วงบ่าย จนท.เข้าดำเนินการในพื้นที่ บ.หนองค้า ม.16 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร โดยการเดินแนวเขต รื้อถอนคอกวัว ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพ ประมาณ 7 ไร่ หลังจากเมื่อวานนี้ทวงคืนผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี และพื้นที่ ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร อ.ส่องดาว จ.สกลนคร จำนวน 67 ไร่
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ ภายใน 10 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครอง ดำเนินการยับยั้งไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มและเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่เป้าหมายในส่วนรับผิดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 5.99 ล้านไร่ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 และคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 อย่างเคร่งครัดไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ที่อาศัยในพื้นที่เดิม ยกเว้นผู้บุกรุกใหม่ จะต้องดำเนินการสอบสวนพิสูจน์ทราบ เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในวันพรุ่งนี้ มีกำหนดเข้าทวงคืนผืนป่า ในพื้นที่เขตอุทยานภูผายล เขตรอยต่อ อ.เต่างอย จ.สกลนคร และ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มานพ  สาขันธ์โคตร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร