รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ รับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

10T14:31:39.603Z ส.ค. 2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ รับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งตรวจสภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี และตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) การบริหารจัดการน้ำที่มาจากเขื่อนแก่งกระจานไปยังประตูระบายน้ำ คลอง D9

ช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเดินทางมาที่เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์น้ำ จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อตรวจสภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี รวมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) การบริหารจัดการน้ำที่มาจากเขื่อนแก่งกระจานไปยังประตูระบายน้ำ คลอง D9 และตรวจเยี่ยมการขยายคลองชลประทานเชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำและการผันน้ำเข้าคลองระบายน้ำ D9 ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย