คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางพบประชาชน และติดตามความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ จ.สุรินทร์

22T17:19:53.600Z ก.ค. 2561

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางพบประชาชน และติดตามความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่จังหวัดสุรินทร์

วันนี้ (22 ก.ค. 61) ที่จังหวัดสุรินทร์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม (เขต 13) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการฯ โดยมี พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลเอก อรุณ สมตน และนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่พบประชาชนและเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมทั้งสอบถามความคืบหน้าของโครงการฯ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอท่าตูม หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการฯ ให้การต้อนรับ
โดยมีการตรวจเยี่ยมประกอบด้วย จุดที่ 1 ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงานและด้อยโอกาส และโครงการปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านทนง หมู่ที่ 7 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จุดที่ 2 ติดตามสอบถามความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน ณ ศาลาวัดบ้านยางกระจับ หมู่ที่ 20 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จุดที่ 3 ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ณ บ้านขาม หมูที่ 2 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี และจุดที่ 4 ติดตามโครงการพาช้างกลับบ้าน นำควาญคืนถิ่นฯ ณ ปางช้างบ้านขุนไชยทอง หมู่ที่ 4 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี เสร็จแล้วคณะได้เดินทางไปพักค้างคืนที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวันรุ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กำชัย วันสุข

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์