สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมปรับลดงบติดตั้งระบบไอซีทีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่

18T13:08:27.823Z พ.ค. 2561

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในอาคาร แถลงชี้แจงผลประชุมกรณีนายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ตั้งข้อสังเกตการขออนุมัติงบประมาณเพื่อออกแบบระบบไอซีที ว่ายินดีปรับลดและทบทวนงบประมาณสำหรับซื้อโทรทัศน์ ไมโครโฟนและนาฬิกาดิจิทัล ที่สังคมมองว่ามีราคาแพงเกินจริงให้เกิดความเหมาะสม แต่ยังคงตามความจำเป็นด้านการใช้งานเดิมให้สามารถใช้งานได้
ขณะที่ นายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ชี้แจงการขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวว่า เป็นการขออนุมัติงบประมาณตามแบบแผนงานเดิมที่ถูกตัดออกในสมัยประมูลการก่อสร้าง แต่จะต้องมีการจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการเร่งรัดการย้ายสถานที่ไปที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ภายในสิ้นปีนี้ จากเดิมที่งบประมาณดังกล่าวเป็นแผนในระยะยาว ส่วนงบประมาณการจัดซื้อนาฬิกา หากเทียบเคียงคุณสมบัติการจัดซื้อจัดจ้างในสมัย นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ถูกกล่าวหาทุจริตการจัดซื้อนาฬิกาดิจิทัล ราคากว่า 70,000 บาทเชื่อมสัญญาณกับดาวเทียมนั้น หากเทียบเคียงเป็นคนละกรณีกัน เพราะในขณะนั้นบริษัทที่เสนอขายไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้จำหน่าย รวมถึงข้าราชการที่ถูกตัดสิน ก็ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของบริษัทดังกล่าวก่อน แต่ยอมรับว่า คุณสมบัติของนาฬิกาดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งศาลฎีกา ก็ใช้ระบบนาฬิกานี้อยู่ด้วย โดยยืนยันว่า การอนุมัติงบการจัดซื้อเป็นไปตามการสำรวจความต้องการ ของคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้น แต่เมื่อมีผู้ทักท้วง อุปกรณ์ใดไม่จำเป็น หรือไม่สามารถหาเปรียบเทียบราคาได้บางชิ้น คณะกรรมการก็จะตัดทิ้ง และส่วนใหญ่อุปกรณ์กว่า 90% จะมีการเปรียบเทียบราคาก่อน พร้อมยอมรับว่า หากจัดซื้อสินค้าที่มีราคาถูกแล้ว แต่ไม่มีคุณภาพ ก็จะมีปัญหาตามมา
นายพรเทพ ฤทัยเจริญลาภ ผู้แทนบริษัทเมอร์ลิน โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชี้แจงรายละเอียดอุปกรณ์ ICT ดังกล่าวว่า เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด โดยมองประโยชน์การใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้ระบบการบันทึกเสียงสมบูรณ์แบบ คมชัด รวมถึงชุดไมโครโฟนจะมีหน้าจอทัชสกรีนจะโหวตลงมติ หรือสแกนนิ้วบันทึกการแสดงตน ซึ่งจะสามารถรองรับการใช้งานแบบมัลติมีเดียได้ในอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย