จ.นครพนม นรข. ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

18T09:36:17.737Z พ.ค. 2561

จังหวัดนครพนม นรข. ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พร้อมด้วย นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะทหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม อัยการ ศาล ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะแด่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย และร่วมกันบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงวางรากฐาน พัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ มาตราบเท่าทุกวันนี้
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2423 ซึ่งเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือจากประเทศอังกฤษ และได้เสด็จกลับมาเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือในปีพุทธศักราช 2443 รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโทผู้บังคับการ ในตำแหน่งนายธง ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ปีพุทธศักราช 2448 ทรงดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทรงปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ทหารเรือไทยมีความรู้ ความชำนาญ สามารถเป็นครู และเป็นผู้บังคับบัญชาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างประเทศ
สำหรับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนั้น ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการดูแลรักษาประเทศ ป้องกันปัญหายาเสพติด อาชญากรรม รวมไปถึงการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนของแม่น้ำโขงในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทินกร เพชรดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม