สำนักงานบังคับคดี จ.นราธิวาส ร่วมกับ กยศ. เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่ 3 จชต. ตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

07T07:22:16.800Z ธ.ค. 2561

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับกองทุนเงินให้ก็ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
วันนี้ (7 ธ.ค. 61) นางอัมพร สุคนธ์สุนทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน และหลักการบริหารที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คือ อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างประชาสามัคคี ซึ่งทางกรมบังคับคดีมีการปฏิบัติงานที่เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนในการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ สร้างการรับรู้ทางกฎหมาย ไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดี บูรณาการการแก้ไขหนี้นอกระบบ ทำงานเชิงรุกและบูรณาการ
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เห็นว่าการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้กองทุนให้ก็ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้ง เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ที่สำคัญยังเป็นการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
ทั้งนี้ กำหนดจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดยะลา วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดปัตตานี และวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในส่วนของจังหวัดนราธิวาส จะเริ่มในเวลา 08.30 น. ไปจนถึงเวลา 15.30 น. ที่โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส จึงขอเชิญชวนกลุ่มลูกหนี้ กยศ. ที่ได้รับหนังสือเชิญทั้ง 10,800 คน และผู้สนใจเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สามารถแจ้งลงทะเบียน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7353-2739-40

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส