ขอเชิญสมัครร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ Application ถุงเงินประชารัฐ รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

26T10:07:55.573Z ก.ค. 2561

นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายธงฟ้าประชารัฐลดภาวะค่าครองชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ในการชำระเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากร้านธงฟ้าประชารัฐที่ชำระเงินผ่านระบบเครื่อง EDC โดยเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ Application ถุงเงินเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค อาหาร เพื่อการศึกษา วัตถุดิบเพื่อการเกษตร ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านค้าต้องมีลักษณะ จำหน่ายสินค้าอยู่แล้ว มีทำเล และสถานที่ตั้งที่แน่นอนและมีการจำหน่ายเป็นประจำ ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิไม่เคยปฏิเสธ หรือ ขอยกเลิกการติดตั้งเครื่อง EDC
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โทร/โทรสาร. 044-816928 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุระพงค์ สวัสดิ์ผล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ