จังหวัดปัตตานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13T11:47:01.323Z ก.ค. 2561

จังหวัดปัตตานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า มหาเถรสมาคม ร่วมกับคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิชิต เพชรยอด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี