พอ.สว. ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

13T17:52:11.623Z ก.ค. 2561

วันนี้ 13 กรกฎาคม 2561 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการในพื้นที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่หมู่ 5 บ้านแกงหอม ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
จังหวัดน่าน ที่หมู่ 3 บ้านห้วยตึม ตำบบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดสระแก้ว ที่หมู่ 5 บ้านแผ่นดินเย็น ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดตาก หมู่ 7 บ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 11 บ้านเขามัน ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 5 บ้านหนองเสือ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ส่วนหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดเลย ที่ 8 วัดวินัยสังวร ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่หมู่ 5 โรงเรียนสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย