สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี

10 พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (10 พ.ค. 61) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ซึ่งสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียน และชุมชน เป็นอาคารสูง 2 ชั้น พร้อมมีระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ห้องสมุดโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มุมหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องถกแถลงเป็นกลุ่มของผู้ใช้ห้องสมุด ห้องถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนโปรแกรม และห้องประชุม
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2451 มีเนื้อที่ 55 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 66 ห้องเรียน เปิดสอนแบบสหศึกษาทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี