สหประชาชาติเตือนว่าอุณหภูมิโลกอาจจะสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี 2573-2595

08T19:39:10.537Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือไอพีซีซี ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติรายงานสรุป หลังเสร็จสิ้นการประชุมที่มีขึ้นในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ก่อน ว่า ธรรมชาติและมนุษยชาติยังคงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหากโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งการจะควบคุมไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กว้างขวางและรวดเร็ว พร้อมเตือนว่า หากภาวะโลกร้อนยังดำเนินไปในอัตราปัจจุบัน โลกจะร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี 2573-2595 ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงปารีสก็อาจไม่เพียงพอ
ทั้งนี้รายงานสรุปดังกล่าวจะเป็นแนวทางทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้กำหนดนโยบายของแต่ละประเทศในการปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสปี 2558 ที่มุ่งจำกัดอุณหภูมิโลกไม่สูงเกิน 2 องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม และควบคุมไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เทวี ลั่นเรืองฤทธิ์ / สวท. เทวี ลั่นเรืองฤทธิ์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : เทวี ลั่นเรืองฤทธิ์ / สวท. เทวี ลั่นเรืองฤทธิ์ / สวท.

แหล่งที่มา :