โครงการสร้างความเข้มแข็ง ช่วยเหลือชาวสวนยางภาครัฐ ไร่ละ 1,800 บาท ได้รับความสนใจจากเกษตรกร จ.ยะลา

07T11:03:24.823Z ธ.ค. 2561

โครงการสร้างความเข้มแข็ง ช่วยเหลือชาวสวนยางภาครัฐ ไร่ละ 1,800 บาท ได้รับความสนใจจากเกษตรกรจังหวัดยะลา
วันนี้ (7 ธ.ค. 61) ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สาขาอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ยังคงมีเกษตรกรชาวสวนยางทั้งเจ้าของสวน ผู้กรีดยาง เดินทางไปติดต่อสอบถามรายละเอียด การเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งรัฐบาลได้ให้สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 1,800 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้กรีดยาง ในวันที่ 2 กันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ กยท. สาขาอำเภอเมืองยะลา ได้ชี้แจง และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร หลังจากได้ดำเนินการลงพื้นที่ในชุมชน หมู่บ้าน พร้อมทั้ง นำรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของ กยท. ไปติดประกาศไว้ ณ ที่ชุมชนหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว โดยชาวสวนยางสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิตามแบบ คสข.1 หรือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางได้ ที่ชุมชนของตนเอง ซึ่ง ทาง กยท. จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสาร และดำเนินการต่าง ๆ ตามขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรตามหมู่บ้าน ชุมชนต่อไป
สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจ สามารถแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยสาขา ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา