อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผย ไทยจะสิ้นสุดฤดูฝนช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ แต่ยังขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง

10T08:38:07.417Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผย ไทยจะสิ้นสุดฤดูฝนช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ แต่ยังขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า สภาพอากาศในช่วงนี้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ราบเชิงเขาต้องเฝ้าระวังน้ำที่จะไหลลงมาจากเขา และคาดว่าปีนี้จะสิ้นสุดฤดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงกลางเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตามประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สำหรับช่วงปลายฤดูฝนพื้นที่ที่ต้องระวังพิเศษ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ซึ่งร่องฝนจะลงพัดผ่านในช่วงกลางเดือนและพื้นที่ดังกล่าวที่เป็นพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tmd.go.th หรือ ทางแอปพลิเคชัน thaiweather หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รติมา วงค์ทวีทรัพย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย