เขื่อนแก่งกระจาน เร่งระบาย พร่องน้ำ และทำกาลักน้ำต่อเนื่อง ยืดเวลาน้ำล้นสปิลเวย์

05T21:06:19.820Z ส.ค. 2561

คณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เรียกประชุมสรุปแผนปรับปรุงการระบายน้ำใน 3 เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปัญหาน้ำเกินระดับการบริหารจัดการ ขณะที่ปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์ (Spillway) เขื่อนแก่งกระจาน ยืดเวลาล้นออกประมาณกลางดึกวันนี้ หลังเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ 6 ส.ค.61 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน คณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะประชุมสรุปข้อเสนอแผนระบายน้ำและแผนรองรับผลกระทบที่ให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กลับไปปรับปรุงแผนการระบายน้ำใน 3 เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปัญหาน้ำเกินระดับการบริหารจัดการร้อยละ 90-100 จนปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์ (Spillway) คือ เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้เร่งระบายน้ำหรือพร่องน้ำออกจากเขื่อนภายใน 10 วัน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนใหม่และมีพื้นที่อาจกระทบต่อประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำและริมน้ำบางพื้นที่
ขณะที่สถานการณ์เขื่อนแก่งกระจานมีอัตราน้ำไหลเข้าวันละ 1 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งปริมาณน้ำไหลเข้าขึ้นอยู่กับฝนที่ตกตอนบนของเขื่อนแก่งกระจานและกระแสลม ประกอบกับ เร่งระบาย พร่องน้ำ และทำกาลักน้ำต่อเนื่อง จึงช่วยยืดเวลาให้ปริมาณน้ำจะเกินระดับเก็บกักน้ำของเขื่อนและล้นสปิลเวย์ (Spillway) วันนี้ออกไปเวลาประมาณกลางดึกวันนี้ 5 ส.ค.61 โดยวันนี้จะมีการประเมินระดับน้ำอีกครั้ง ส่วนแผนระบายน้ำออกยังใช้ 2 ทาง คือ ระบายลงเขื่อนเพชรและระบายลงแม่น้ำเพชรบุรี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบบริเวณ อำเภอท่ายาง แก่งกระจาน บ้านลาด อำเภอเมืองและ อำเภอบ้านแหลม
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำจะไหลเข้าพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีจะยืดเวลาออกไปเช่นกัน หลังระดมระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานออกไปได้มากขึ้น ในเบื้องต้นยังคงเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนเพชร เพื่อเตรียมรับน้ำใหม่ที่จะล้นจากเขื่อนแก่งกระจาน โดยประเมินว่าในปีนี้ตั้งแต่เขื่อนแก่งกระจานถึงเขื่อนเพชรจะเกิดน้ำท่วมประมาณ 1-2 เดือน เพราะปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์เดียวกับปี 2560

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย