เกษตร จ.ประจวบฯ เผยสถานการณ์ผลผลิตสับปะรดที่ล้นตลาดช่วงกลางปีคลี่คลายแล้ว หลังหน่วยงานทุกภาคส่วนระดมความช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

13T12:02:29.687Z ก.ค. 2561

เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผย สถานการณ์ผลผลิตสับปะรดที่ล้นตลาดช่วงกลางปีคลี่คลายแล้ว หลังหน่วยงานทุกภาคส่วนระดมความช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรที่ออกมากระจุกตัวในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีผลผลิตมากที่สุดถึงปริมาณกว่า 900,000 ตัน ทำให้ขณะนี้ราคารับซื้อสับปะรดโรงงานขยับขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 4 บาทต่อ กก.แล้ว และวัตถุดิบขาดตลาดทำให้โรงงานแปรรูปสับปะรดกระป๋องหลายแห่งได้ปิดไลน์การผลิต หรือปรับลดกำลังการผลิตลงเพื่อไปทำในส่วนของไลน์การผลิตอื่นที่มีสต็อกอยู่แล้ว ทั้งนี้ ผลผลิตสับปะรดจะออกอีกช่วงหนึ่งคือเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนนี้ แต่จะไม่มากเหมือนช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มราคาจากนี้คาดว่าจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้วางแนวทางป้องกันปัญหาด้านราคาด้วยการเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมแบ่งพื้นที่ในไร่มาปลูกสับปะรดบริโภคผลสดทั้งพันธุ์ปัตตาเวีย และเอ็มดีทู ควบคู่การปลูกสับปะรดส่งโรงงานเพื่อเป็นทางเลือกให้กับตลาด ลดความเสี่ยงจากปัญหาด้านราคาในอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนวัต วงศ์วิริยะวณิช

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์