การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดจองตั๋วโดยสารขบวนพิเศษเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มรองรับผู้โดยสารอีก 8,000 คน

10T12:28:26.093Z ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดจองตั๋วโดยสารขบวนพิเศษเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มรองรับผู้โดยสารอีก 8,000 คน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมนี้ พร้อมแจ้งงดเดินขบวนรถไฟนำเที่ยว ในช่วงปีใหม่

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้การรถไฟฯ ได้เปิดจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ 2562 จนเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวน แต่พบว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการการรถไฟฯ จึงได้พ่วงรถโดยสารเพิ่มในขบวนที่มีการวิ่งให้บริการประจำและเปิดเดินขบวนรถพิเศษ รถนั่งชั้น 3 ไป - กลับ อีก 8 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ และสายะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเที่ยวไปเริ่มออกเดินรถตั้งแต่วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 และเที่ยวกลับออกเดินรถในวันที่ 1 – 2 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ในขบวนรถประจำที่ถูกจองเต็มหมดไปแล้วการรถไฟฯ ยังได้นำรถนั่งและรถนอนปรับอากาศชั้น 2, รถนั่ง/นอนพัดลม ชั้น 2, รถนั่งชั้น 2 และรถชั้น 3 มาพ่วงเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถประจำ
ในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้ โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 ทั้งนี้การรถไฟฯได้กำหนดเปิดจำหน่ายตั๋วขบวนรถที่เปิดเดินพิเศษและตู้รถที่นำมาพ่วงเพิ่มในขบวนรถปกติ ให้แก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยเปิดจำหน่ายพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถรองรับการเดินทางผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มอีกประมาณ 8,000 คนต่อวัน หรือรองรับการเดินทางของผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรถไฟฯ แจ้งงดเดินขบวนรถนำเที่ยว กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ กรุงเทพ – น้ำตกไทรโยค และ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันที่ 29, 30 และ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย