เปิดแล้ว งานกินข้าวใหม่เคล้าปลามัน ฟิน แอนด์ ฟัน @ ราชบุรี

09T06:33:07.183Z ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เปิดแล้ว งานกินข้าวใหม่เคล้าปลามัน ฟิน แอนด์ ฟัน @ ราชบุรี
ที่ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานกินข้าวใหม่เคล้าปลามัน ฟิน แอนด์ฟัน @ ราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 8-10 ธันวาคม 2561 โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร ร่วมเปิดงานอย่างคึกคัก ท่ามกลางสายฝนที่ตกพร่ำ ๆ
สำหรับงานกินข้าวใหม่เคล้าปลามัน ฟิน แอนด์ฟัน @ ราชบุรี เป็นความร่วมมือของจังหวัดราชบุรี กับศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และร่วมรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาและไถตอซังข้าวทิ้ง โดยได้ให้เกษตรกรนำฟางข้าวมาสร้างดัดแปลงเป็นหุ่นฟางในแบบต่าง ๆ เช่น ควาย ปู คิงคองยักษ์ หุ่นชาวนา กวางเรนเดียร์ และซานตาครอส
สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์ คือ บริเวณกลางทุ่งนาที่มีกวางเรนเดียร์ตัวใหญ่ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินบนสะพานไม้ไผ่ทอดยาวออกไปกลางทุ่งนา ได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับตุ๊กตาหุ่นฟางยักษ์ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจากเกษตรกรในพื้นที่ และนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวและฟางข้าว การสาธิตการทำกระดาษจากฟางข้าว ผลิตผลทางการเกษตรจากสมาชิกเครือข่ายต่าง ๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี