จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 สร้างรายได้ และช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTOP

08T13:52:25.677Z ธ.ค. 2561

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 สร้างรายได้ และช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTOP
วันนี้ (8 ธ.ค. 61) ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และประชาชนที่สนใจเข้ากิจกรรม
สำหรับการจัดงานดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2561 ในงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช” ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว “OTOP One Stop Shopping Market ตลาดโอทอปช้อปฟิน อิน ครบวงจร” โดยเป็นการนำเอาสินค้า OTOP ที่คัดสรรอย่างดีจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่าย
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วม 300 รายจากทั่วประเทศ ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลอดทั้งการจัดจำหน่ายอาหารอร่อยจาก 4 ภูมิภาค การแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย และคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
ทั้งนี้ การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดงานขึ้นทั่วประเทศ รวม 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2561 ที่ลานเอนกประสงค์ บริเวณถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ สุภาแดง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช