ผู้มีรายได้น้อยยะลา ขอบคุณรัฐบาล หลังได้รับเงิน 500 บาท เป็นของขวัญปีใหม่

08T13:06:06.577Z ธ.ค. 2561

ผู้มีรายได้น้อยยะลา ขอบคุณรัฐบาล หลังได้รับเงิน 500 บาท เป็นของขวัญปีใหม่
วันนี้ (8 ธ.ค. 61) ที่บริเวณตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย สาขารถไฟ และสาขาสิโรรส เขตเทศบาลนครยะลา ได้มีประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดินทางไปเข้าคิวรอกดเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 บาท ในช่วงปลายปี หรือของขวัญปีใหม่ของรัฐบาล กันอย่างคึกคัก โดยหลังกดบัตรทุกคนต่างก็มีรอยยิ้ม และขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งเงิน 500 บาท ถือว่าเป็นเงินที่มีค่ามากสำหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างมาก
ขณะที่ มีประชาชนบางรายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ตามเลขบัตรประชาชน ที่กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินเข้าบัตร ได้มาตรวจสอบ และผิดหวังไปตาม ๆ กัน ซึ่งมีชาวบ้าน ที่ทราบก็ได้ช่วยแนะนำชี้แจง
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการจ่ายเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 บาทต่อคน เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งการจ่ายเงินตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 32 33 และ 34 มีจำนวน 4,080,325 ราย
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 31 35 36 37 38 และ 39 มีจำนวน 4,230,491 ราย
และวันที่ 10 ธันวาคม 2561 จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 มีจำนวน 2,964,325 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา