รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจกระบวนการผลิต และการรับซื้อปาล์มสดในพื้นที่ จ.ชุมพร

07T17:02:24.647Z ธ.ค. 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจกระบวนการผลิต และการรับซื้อปาล์มสดในพื้นที่จังหวัดชุมพร
วันนี้ (7 ธ.ค. 61) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายธวัชชัย จักรไฟศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้เดินทางมาพบปะผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของจังหวัดชุมพร โดยได้เข้าตรวจชมกระบวนการผลิตและสถานที่จัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบ และการรับซื้อปาล์มสดจากชาวสวนปาล์มในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ของบริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ ก่อนตรวจเยี่ยมลานเท และจุดรับซื้อปาล์มน้ำมัน พื้นที่ อำเภอท่าแซะ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง ในครั้งนี้ สามารถช่วยเหลือถึงเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ได้โดยตรงตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยกรมการค้าภายใน มีส่วนร่วมดำเนินการในการจัดซื้อ ณ จุดส่งมอบท่าเรือ โรงสกัด ลานเท ไปถึงเกษตรกร
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากแหล่งผลิตปาล์มสำคัญ เช่น จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ นำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณสต็อกส่วนเกินให้เกิดความสมดุล ระหว่างปริมาณการผลิตและความต้องการใช้นั้น กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้ตกลงที่จะนำน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 160,000 ตัน ไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย กฟผ. จะใช้เงินในการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 2,880 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงสูงกว่าค่าไฟฟ้า 1,354 ล้านบาท แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน ส่วนต่างดังกล่าวจะได้รับการชดเชยต้นทุนจากกระทรวงพาณิชย์ 525 ล้านบาท หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เชื่อว่าราคาปาล์มดิบจะขยับตัวสูงขึ้น 3.00-3.20 บาทต่อกิโลกรัม
นอกจากนี้ ในส่วนของรัฐบาล ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อนุมัติงบ 3,458 ล้านบาท ช่วยชาวสวนปาล์ม 1,500 บาทต่อไร่ รวม 1.5 แสนราย โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยบรรเทาภาระของเกษตรกร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เสนอ เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้สามารถรักษาศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยจะช่วยเหลือค่าครองชีพให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่มีปาล์มน้ำมัน ซึ่งให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 150,000 ราย พื้นที่ไม่เกิน 2,250,000 ไร่ โดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริง ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,458,206,250 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 3 เดือน อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา ศรีมาลา

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร