กระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ หามาตรการลดต้นทุนราคาปุ๋ยลงร้อยละ 30 เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาสัปดาห์หน้า

07T14:43:10.883Z ธ.ค. 2561

กระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ หามาตรการลดต้นทุนราคาปุ๋ยลงร้อยละ 30 เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาสัปดาห์หน้า พร้อมดึง ปตท.ร่วมผลิตปุ๋ยราคาถูกเป็นทางเลือก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดนโยบายที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางดูแลปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันในการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ซึ่งปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตหลักคิดเป็นต้นทุนร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด
ปัจจุบันราคาปุ๋ยอยู่ในระดับสูงเนื่องจากต้องนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตในประเทศแม้จะมีการกำหนดให้ปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุมและเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีกู้ยืมทำให้ต้นทุนสูงยิ่งขึ้น โดยในเบื้องต้น ขอความร่วมมือผู้ผลิตปุ๋ยลดราคาปุ๋ยสำเร็จรูปและใช้กลไกร้านธงฟ้าประชารัฐ 30,000 แห่ง เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยผสม โดยใช้กลไกสหกรณ์การเกษตร 700 แห่ง เป็นผู้ดำเนินการผลิตและกระจายให้สมาชิก
รัฐบาลมีเป้าหมายให้เกษตรกร มีต้นทุนในการซื้อปุ๋ยลดลงร้อยละ 30 นอกจากนี้ ยังให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มแบงค์ ไปพิจารณาแนวทางการปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรนำไปซื้อปุ๋ยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งให้กรมการค้าภายใน ไปหาแนวทางกำหนดราคาปลายทางสูงสุดว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อให้เกษตรกรได้ซื้อสินค้าในราคาเป็นธรรม
ขณะเดียวกัน บริษัท ปตท. แสดงความสนใจที่จะเป็นผู้ผลิตปุ๋ยราคาถูก เนื่องจากมีวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยอยู่แล้วบางส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งอาจจะสามารถเข้ามาเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายปุ๋ยราคาถูกช่วยเกษตรกร
โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาในสัปดาห์หน้า เพื่อเร่งรัดดำเนินการได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ คาดว่าจะมีเกษตรกรได้ประโยชน์จากมาตรการนี้กว่า 30 ล้านคน สำหรับมูลค่าการตลาดปุ๋ยเคมีในปัจจุบันอยู่ที่ 98,000 ล้านบาท ถ้าลดได้ร้อยละ 30 จะช่วยลดได้ประมาณ 30,000 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย