จ.ราชบุรี เปิดตัว "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" บ้านม่วงชุมชนคนมอญ

10 พ.ย. 2561

จังหวัดราชบุรี เปิดตัว "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" บ้านม่วงชุมชนคนมอญ
ค่ำวันนี้ (10 พ.ย. 61) นายวิสา พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัว "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" บ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง ภายใต้ชื่อ "วิถีมอญ แบบเบ้าเบาราณ ตำนานหลวงปู่ อู่อาหารรามัญ สืบสรรค์ผ้าทอ สานก่อพิพิธภัณฑ์" ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ โดยขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยวใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้
สำหรับบ้านม่วงมีกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายมอญ อยู่ร่วมกันกับกลุ่มชนอื่น เช่น ไทย จีน ลาว ญวน เขมรและกะเหรี่ยง มีการผสมผสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น และความที่ชุมชนบ้านม่วงมีวิถีชีวิตผูกผัน อยู่กับประเพณี และความเชื่อดั่งเดิม ทำให้ชุมชนแห่งนี้ยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอญ ดังเช่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ที่รวบรวมประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลานที่เขียนด้วยอักษรมอญ ที่มีอายุกว่า 300 ปี เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" บ้านม่วง จะเปิดให้นักท่องเที่ยวชมทุกวันเสาร์ กิจกรรมภายในงานจะมีการนำเสนอวิธีชีวิตชาวมอญ ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การใช้ภาษา การจำหน่ายสินค้าชุมชนมอญ อาหารที่ปรุงโดยคนมอญ อาทิ แกงคั่วหัวตาล ข้าวแช่ ข้าวมันส้มตำแบบมอญ ซึ่งเป็นอาหารในพิธีกรรมที่ใช้รับขวัญเจ้าแม่โพสพ แกงแม่หม้าย แกงบอน แกงขี้เหล็ก แกงหยวกกล้วย ขนมปลากริมเผือก และการแสดงสืบสานวิถีมอญ เช่น "การละเล่นทรงผี" ที่นิยมเล่นกันในประเพณีสงกรานต์ โดยเสน่ห์ของงาน คือ นำเสนอความเป็นมอญในแบบบ้าน ๆ ไม่ปรุงแต่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี