กรมทางหลวงชนบท เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์บนถนนสาย ปข.1013 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะ เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้

10 พ.ย. 2561

กรมทางหลวงชนบท เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์บนถนนสาย ปข.1013 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะ เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์และหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรผ่านได้ โดยกรมได้เร่งดำเนินการติดตั้งสะพานเบลี่ย์ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1013 แยกทล.4 - บ้านต้นทองหลาง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ กม.16+500 ซึ่งเกิดน้ำกัดเซาะใต้คันทางคอสะพาน ส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำ หรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย