พช.จังหวัดนนทบุรี เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP VILLEGE 8 เสันทาง

10 พ.ย. 2561

วันนี้ (10 พ.ย. 61) เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย นางนืศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP VILLEGE 8 เสันทาง ตามนโยบายการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ในโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ Carnival OTOP เกาะเกร็ด พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ 5 องค์กรเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดนนทบุรี เครือข่าย OTOP MOC Biz Club ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย วิทยาลัยเทคโนโลยีสามบริหารธุรกิจนนทบุรี ร่วมลงนามพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยเข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันคิด วิเคราะห์ และพัฒนากลไกการบริหารจัดการ กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมสนับสนุนให้หมู่บ้านร่วมกันพัฒนาแผนธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเสริมศักยภาพให้หมู่บ้านพัฒนาขีดความสามารถ การสร้างพันธมิตรในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ แสงทอง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี