สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ประมูลทะเบียนรถสวย หมวดอักษร "กต" วันแรกคึกคัก

10 พ.ย. 2561

สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ประมูลทะเบียนรถสวย หมวดอักษร "กต" วันแรกคึกคัก
วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเลยพาเลซ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 หมวดอักษร "กต" (การงานก้าวหน้า การค้ารุ่งเรือง กิจการเจริญเติบโต) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย เป็นวันแรก
สำหรับบรรยากาศการประมูลวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมูลร่วม 300 คน โดยหมายเลขแรกที่ได้รับการประมูลคือหมายเลข กต 8899 เลย ซึ่งผู้ประมูลไปครองได้ สามารถประมูลไปด้วยราคา 212,000 บาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้มอบแผ่นป้ายทะเบียน
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การที่กรมการขนส่งทางบกได้นำหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยซึ่งเป็นที่ต้องการ และเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลในครั้งนี้ จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำรายได้ส่วนหนึ่ง ไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ขณะที่ นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวด "กต" ครั้งนี้ เป็นการประมูล ครั้งที่ 5 ของจังหวัดเลย โดยมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 275 หมายเลข เป็นจำนวนเงิน 1,813,000 บาท สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนที่นำออกประมูลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอักษรที่มีความหมายที่ดีโดยอักษร "ก" หมายถึง การงานก้าวหน้า การค้ารุ่งเรือง "ต" หมายถึง กิจการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ลักษณะแผ่นป้าย เป็นป้ายกราฟิกที่มีสีสันสวยงาม มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายความเป็นมา และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย อาทิ ภาพทิวเขา ภาพผีตาโขน ผาหล่มสัก และใบเมเปิ้ล
ทั้งนี้ ใน 4 ปีที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ดำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นเงินกว่า 23 ล้านบาท และยังจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในปี 2560 เป็นเงินกว่า 1 ล้าน 3 แสนบาท ซึ่งมีผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งหมด 33 ราย
สำหรับการประมูลจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน คือ วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมเลยพาเลซ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย 0-4281-3093

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชนิดา ศรีอมรศาสน์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เลย