พช.อุดรธานี จัดงานนัดพบนักธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" 20 อำเภอ ชูแนวคิด "ขายได้ เที่ยวดี ที่อุดร พบกันค้า พากันรวย"

10 พ.ย. 2561

วันนี้ (10 พ.ย. 61) ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ซอย 1 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายกัมปนาท จักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" มุ่งหวังให้เป็นงานนัดพบนักธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ของจังหวัดอุดรธานี ชูแนวคิด "ขายได้ เที่ยวดี ที่อุดร พบกันค้า พากันรวย" โดยมีผู้แทน "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ร่วมนำผลิตภัณฑ์มาร่วมแสดงและจำหน่าย จำนวน 20 บูธ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้แทนร้านค้า ผู้ประกอบการ ร่วมพูดคุยและเจรจาธุรกิจ เพื่อต่อยอดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่อไป
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การดำเนินการในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ที่มีกว่า 81 ชุมชนของจังหวัดอุดรธานี เป็นที่รู้จักในวงกว้าง กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพ เชื่อมโยงเส้นทางการม่องเที่ยว จะสามารถนำรายได้เข้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ตัวแทนชุมชนทั้ง 20 อำเภอ ต่างนำสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นมาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ผ้าทอโบราณ ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด เสื้อผ้า เสื่อกก เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์จากมุกประดับ สินค้าสมุนไพร อาหารแปรรูปจากปลา แหนม ไส้กรอก กล้วยแปรรูป พืชผักปลอดสาร กาแฟนายูง เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพียง 1 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี