เปิดงาน "วันดอกบัวตองบานที่ไม้ยา" อำเภอพญาเม็งราย พร้อมกิจกรรมหลากหลาย นักท่องเที่ยวแห่ชมคึกคัก

10 พ.ย. 2561

เปิดงาน "วันดอกบัวตองบานที่ไม้ยา" อำเภอพญาเม็งราย พร้อมกิจกรรมหลากหลาย นักท่องเที่ยวแห่ชมคึกคัก
วันนี้ (10 พ.ย. 61) ณ บริเวณจุดชมวิวบ้านก้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย เชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน "วันดอกบัวตองบานที่ไม้ยา" บ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย โดยมีนายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย และนายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานจำนวนมาก
งาน "วันดอกบัวตองบานที่ไม้ยา" เป็นการจัดครั้งแรก ตำบลไม้ยา เป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากจุดชมวิวตำบลไม้ยา แล้ว ยังมีอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง และทุ่งดอกปอเทือง ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดย งาน "วันดอกบัวตองบานที่ไม้ยา" จัดขึ้นสืบเนื่องจากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ดีกินดี และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น ทำให้มีรายได้เสริมในครอบครัว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งพื้นที่ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ถือได้ว่าเป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
ภายในงานมีกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ พิธีจดทะเบียนสมรส ที่ดอยแป๋หลวง โดยมีคู่รักเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนในครั้งนี้ ทั้งหมด 4 คู่ รวมถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงการออกร้านผลิตภัณฑ์จากชุมชนสินค้า OTOP เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลไม้ยา ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอพญาเม็งราย และของจังหวัดเชียงรายต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมความงามของทุ่งดอกบัวตอง สามารถเยี่ยมชมได้จนถึงเดือนธันวาคมนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เอกชัย ใจมาธิ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย