จ.จันทบุรี จัดแสดงผลงานเสน่ห์วิถี "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" โดยนำของดีทั้ง 41 หมู่บ้านมาจัดแสดง ภายใต้ชื่องาน "เที่ยวบ้านฉัน @ จันทบุรี ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก"

10 พ.ย. 2561

จังหวัดจันทบุรี จัดแสดงผลงานเสน่ห์วิถี "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" โดยนำของดีทั้ง 41 หมู่บ้านมาจัดแสดง ภายใต้ชื่องาน "เที่ยวบ้านฉัน @ จันทบุรี ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก"
ที่สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จัดแสดงผลงานเสน่ห์วิถีชุม "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ภายใต้ชื่องาน "เที่ยวบ้านฉัน @ จันทบุรี ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก" มีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก
ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ สร้างรายได้แก่ชุมชน กิจกรรมภายในงานมีลักษณะ ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ การแสดงวิถีชีวิตเสน่ห์ชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว การเล่าเรื่องชุมชน ชวนมาเที่ยวบ้านฉันทั้ง 41 หมู่บ้าน เลือกซื้ออาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น ซึ่งถือเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 10 อำเภอ 41 หมู่บ้าน ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จำนงค์ พึ่งพงษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.จันทบุรี