นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสอากาศเย็นที่สะพานไม้ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม ระยะทางกว่า 400 เมตร ทอดยาวผ่านนาข้าวที่กำลังออกรวง ลงไปยังลำห้วยและทุ่งดอกบัว

10 พ.ย. 2561

นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสอากาศเย็นที่สะพานไม้ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทางกว่า 400 เมตร ทอดยาวผ่านนาข้าวที่กำลังออกรวง ลงไปยังลำห้วยและทุ่งดอกบัว
นักท่องเที่ยวต่างมาสัมผัสลมหนาวและความสวยงามแบบธรรมชาติ บริเวณห้วยเขียงคำ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อหลุบ บ้านดอนก่อ บ้านแก่งสนาม บ้านโคกกลาง บ้านเชียงคำ ซึ่งกลุ่มสะพานบุญ นำโดยนายมนัสนันท์ เทียนผาสุก พร้อมด้วยสมาชิกและชาวบ้านได้ระดมทุนสามัคคีกายใจ ร่วมกันก่อสร้างสะพานไม้ เป็นสะพานบุญ ระยะทาง 450 เมตร ทอดยาวผ่านนาข้าวที่กำลังออกรวง ลงไปยังลำห้วยและทุ่งดอกบัว เพื่อเป็นจุดแลนด์มาร์คให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความเขียวขจีของทุ่งนา ผ่านสะพานไม้โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น จะมีกลุ่มชาวบ้านที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นร่วมไปสัมผัสอากาศเย็นที่สะพานไม้แห่งนี้ เป็นการสร้างความรักและสามัคคีให้เกิดแก่ชุมชนชาวบ้านระแวกห้วยเชียงคำ ให้เห็นคุณค่าให้เกิดความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน ล่าสุดทั้ง 5 หมู่บ้าน เตรียมพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐพล ฉัตรพงศ์ไพบูลย์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.มหาสารคาม