อธิบดีกรมสรรพสามิต ยืนยัน การจัดเก็บภาษีไขมันและความเค็มอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเท่านั้น ระบุต้องยึดถึงสุขภาพประชาชน และลดผลกระทบเป็นหลักคิด

08T14:09:37.537Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ยืนยันเกี่ยวกับกรณีมีการนำเสนอข้อมูลว่า กรมสรรพสามิตจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเก็บภาษีสินค้าที่มีไขมันและความเค็มมาก ซึ่งเป็นอีกต้นเหตุสำคัญในการทำลายสุขภาพนั้น ว่า อยู่เพียงขั้นตอนการศึกษารูปแบบความเป็นไปได้เท่านั้น ซึ่งหากมีการจัดเก็บจริงจะต้องมีความชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนในวงกว้าง
โดยอัตราการจัดเก็บภาษี ของกรมสรรพสามิตปัจจุบัน มีอยู่หลักๆ 3 กลุ่ม ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือภาษีบาป ภาษีพลังงาน ภาษีสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนภาษีสิ่งแวดล้อมนี้จะรวมไปถึงสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วย อย่างการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในน้ำหวาน เป็นต้น
ยอมรับว่าการจัดเก็บสินค้าภาษีไขมันและความเค็ม จะต้องมีระยะเวลาในการปรับตัว ให้กับผู้ประกอบการในการปรับสูตรสินค้า ซึ่งหากผู้ประกอบการลดไขมันหรือความเค็มได้เลย ก็จะได้อัตราภาษีลดลง แต่หากลดไม่ได้ก็จะเสียภาษีในอัตราเดิม แต่หากเกินเวลาที่กำหนดแล้วไม่สามารถลดได้ก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีในทันที
นอกจากนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิต ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของการพิจารณาปรับขึ้นภาษีใบยาเส้นนั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา โดยได้รับการรายงานการใช้ยาเส้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ซึ่งโดยหลักสากล ในการจัดทำภาษี สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มากก็ควรจะต้องเก็บภาษีมาก แต่ก็ต้องดูความเหมาะสมกับบริบทของสังคมเป็นหลักด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กริช  รวิวรรณ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.