สคร.เผย เตรียมเปิดขายกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ 12-18 ต.ค.นี้ ให้ประชาชนรายย่อยก่อนขั้นต่ำ 10,000 บาท จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดิอน

03T13:05:25.887Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)กล่าวว่า ในวันที่ 12-18 ตุลาคม 2561 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย(Thailand Future Fund:TFFIF) ผ่านตัวแทนอาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพฯ ในอัตราขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย โดยไม่กำหนดเพดานการซื้อสูงสุด
กองทุน TFF จะเปิดการขายให้กับประชาชนรายย่อยก่อนตามความต้องการในระยะเวลา 7 วัน จากนั้นจึงจะเปิดให้กับบริษัทนิติบุคคลต่างๆ ได้ซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ (TFFIF) เดินหน้าเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการรับรายได้จากค่าผ่านทางร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) เป็นระยะเวลา 30 ปี อัตราผลตอบแทนตามหนังสือชี้ชวนที่ร้อยละ 4.75-5.3 ซึ่งคาดการณ์กองทุนจะจ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กริช  รวิวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.