คณะอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

26T19:36:45.647Z ส.ค. 2561

คณะอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (26 ส.ค. 61) คณะอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม (เขต 13) ซึ่งคณะประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ พลเอก อรุณ สมตน พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่พบประชาชนและเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามโครงการ พร้อมทั้งสอบถามความคืบหน้าของโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ โดยมี นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งคณะ สนช. ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย
จุดที่ 1 ติดตามสอบถามรับฟังปัญหาและให้ข้อแนะนำ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านตราด หมู่ที่ 2 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
จุดที่ 2 ติดตามสอบถามรับฟังปัญหาและให้ข้อแนะนำ โครงการต่อเติมระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรและโครงการปรับปรุงหอกระจายข่ายประจำหมู่บ้าน ณ บ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้เยี่ยมชมจุดที่มีการดำเนินการทั้ง 2 จุดดังกล่าว พร้อมกับให้ข้อแนะนำแก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน ให้ร่วมกันพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงการที่ได้จากรัฐ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กำชัย วันสุข

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์