จ.ปัตตานี แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 17 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตอน "หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต ภาค 2"

20T22:05:31.757Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

จังหวัดปัตตานี แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 17 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตอน "หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต ภาค 2"
วันนี้ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณสะพานศักดิ์เสนี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการแถลงข่าว เตรียมจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 17 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตอน "หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต ภาค 2" โดยมีนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมให้ข้อมูล
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ต้องประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น และช่วยสร้างบรรยากาศสีสันความสุขแก่ชาวปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี จึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 17 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตอน "หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต ภาค 2" ในระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม การจำหน่ายไก่ฆอและ โรตี อาหารทะเล ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล การจำหน่ายอาหารแปรรูป สินค้าโอทอป การจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การตรวจคุณภาพอาหาร การบริการนวดแพทย์แผนไทย การแสดงบนเวที การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันเชพกระทะเหล็กเมนูแกงส้ม เมนูยำผลไม้ และเมนูไก่ฆอและ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย การจัดงานเน้นการมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้จากชานอ้อย ใบตอง พิเศษสุดสำหรับผู้ที่นำภาชนะมาใส่อาหาร เช่น ปิ่นโต แก้วน้ำ ถุงผ้า จะได้รับส่วนลดในการซื้ออาหารจากร้านค้าด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรน้อย คงขาว

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี