ศอ.บต. นำผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้ เปิดบูธขยายกลุ่มลูกค้า เผยแพร่วัฒนธรรม จัดหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 คาดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท

03T06:39:24.417Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้ เปิดบูธขยายกลุ่มลูกค้า เผยแพร่วัฒนธรรม จัดหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 คาดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้นำผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมงานเทศกาล "ของดีชายแดนใต้ ศอ.บต." ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจร่วมจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคัก ทั้งอาหารปรุงสด อาหารแปรรูป สมุนไพร เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกายมุสลิม รวมถึงสินค้า OTOP คาดตลอดการจัดงานถึงวันที่ 6 สิงหาคมนี้ จะมีเงินสะพัดจับจ่ายซื้อสินค้า และยอดสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 10 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สำหรับงานเทศกาล "ของดีชายแดนใต้ ศอ.บต." ประจำปี 2561 มีการจัดหมุนเวียนต่อเนื่องในทุก ๆ ภาค โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ซึ่ง ศอ.บต. ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ขยายกลุ่มลูกค้า รวมถึงร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดงานเทศกาล "ของดีชายแดนใต้ ศอ.บต." นั้น ในทุก ๆ ครั้ง ถือเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น ด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้ มีการเปิดตลาดพบผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่ผู้ประกอบการทั้ง 130 ราย ได้พบปะผู้บริโภค สามารถขยายตลาด และมีการติดต่อซื้อขายหลังจากนี้
ทั้งนี้ ต้องขอบคุณประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมจับจ่ายซื้อของในงานครั้งนี้ ซึ่งทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการร่วมเป็นผู้บริโภคในงานครั้งนี้ และในอนาคตทุกท่านอาจจะได้ไปเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากขณะนี้เองในพื้นที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานบินเบตง การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการค้าชายแดน ซึ่งต่อไปเมื่อเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เหตุการณ์ร้าย ๆ จะเบาบางลงและหายไปในที่สุด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา