สตรีชาวไทยมุสลิม ร่วมแข่งขันกินทุเรียนบ้าน ตำบลบือมัง จ.ยะลา สร้างความสามัคคี คึกคัก

30T16:28:00.227Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สตรีชาวไทยมุสลิม ร่วมแข่งขันกินทุเรียนบ้าน ตำบลบือมัง จังหวัดยะลา สร้างความสามัคคี คึกคัก
วันนี้ (30 ก.ค. 61) งานมหกรรม "กินทุเรียนบ้านตำบลบือมัง" ซึ่งจัดขึ้นที่น้ำตกตะวันรัศมี หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้จัดแข่งขันกินทุเรียนบ้านขึ้น โดยมีสตรีจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลบือมัง เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีบรรดาชาวบ้านมาร่วมเชียร์เป็นกำลังกันอย่างคึกคัก
สำหรับกติกาการแข่งขัน แต่ละทีมจะมีผู้ร่วมแข่งขัน 2 คน คือ คนปลอก 1 คน และคนกิน 1 คน ผู้ที่เข้าทำการแข่งขัน ก็จะต้องปอก และกินทุเรียน จำนวน 2 ลูก ให้หมดจนเกลี้ยงเหลือแต่เมล็ด ใครหมดก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไป
ซึ่งการจัดแข่งขันครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง และทีมงานผู้จัด จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ให้คนในชุมชน และนำไปสู่ความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนบ้านของตำบลบือมัง ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว "ชุมชน OTOP นวัตวิถี" บ้านมือมัง อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา