จังหวัดปัตตานี จัดขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมของดีเมืองตานีและงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ปี 61

20T14:31:58.017Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

จังหวัดปัตตานี จัดขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมของดีเมืองตานีและงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ปี 61
ที่บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปัตตานีเมืองงามวัฒนธรรม 3 วิถี ในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมของดีเมืองตานีและงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ปี 2561 โดยอำเภอหนอกจิก มีแต่งกายชุด 3 วัฒนธรรมไทย จีน มุสลิม มีขบวนเชิดสิงโต ขบวนกลองยาว ขบวนสิละฮารีเมา ซึ่งขบวนแห่จะจัดขึ้นทุกวัน วันละ 1 อำเภอ ร่วม 12 วัน 12 อำเภอ
โดยจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนในจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าภาคเกษตร สอดคล้องตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงการจัดนิทรรศการมีชีวิตจากทุกภาคส่วน เป็นโซนถนนอุตสาหกรรม ถนนการเกษตร ถนนผลิตภัณฑ์ ถนนสนับสนุนธุรกิจ ถนนวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมบ้านวัฒนธรรม พุทธ จีน อิสลาม มีการออกร้านภูมิปัญญาปัตตานี อาหาร เครื่องจักรสาน สาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การแกะสลัก การแข่งขันชกมวย และการพาเหรดวัฒนธรรมจากทุกอำเภอ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง บนเวทีทุกคืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บดินทร์ เบญจสมัย

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี