ประมงจังหวัดระนอง เปิดตลาดนำกุ้งขาวแวนนาไมที่จับจากบ่อเลี้ยงกุ้งของสมาชิก มาจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาพิเศษ

13T11:05:58.123Z มิ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ประมงจังหวัดระนอง เปิดตลาดนำกุ้งขาวแวนนาไมที่จับจากบ่อเลี้ยงกุ้งของสมาชิก มาจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาพิเศษ
วันนี้ (13 มิ.ย 61) ประมงจังหวัดระนอง ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดระนอง สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดระนอง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมกันเปิดตลาดนำกุ้งขาวแวนนาไมที่จับจากบ่อเลี้ยงกุ้งของสมาชิก มาจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาพิเศษ ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ไปจำหน่ายที่ กรมประมง เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการระบายกุ้งที่มีอยู่จำนวนมากให้ลดลงระหว่างรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ผลิตกุ้งขาวแวนนาไมทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จากกรมประมง สำหรับราคากุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50-60 ตัว ต่อกิโลกรัม ราคา 190 บาท จึงขอเชิญประชาชนสั่งซื้อกุ้งขาวแวนนาไมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง โทร.0-77 80-0134 หรือสำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง